Dolingadreefbrug, brug 1012 in de Dolingadreef bij Dennenrode.


Deze brug is genoemd naar de Dolinga, een boerenhofstede in Grouw in Friesland.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.