Brug naar een recreatiesteiger van restaurant Edel bij de Postjesweg aan de Kostverlorenvaart.