Vijftien bruggen in de Kleine Braak langs de Haarlemmerweg.