Twee bruggen in volkstuinenpark de Federatie aan de Verbindingsweg.