Vier bruggen naar het ABN-AMRO gebouw aan de Foppingsdreef .