Hoptillebrug, brug 1005 in de Foppingadreef bij Hoptille.
Deze brug is voor alle verkeer afgesloten. Aan de ene kant bevindt zich de moestuin van Hoptille en
aan de andere kant bevindt zich een kantorencomplex van ABN-AMRO.
Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 1 oktober 2021; onderstaande foto dateert uit 2010.
Deze brug is genoemd naar Hoptille, een buurtschap van Hijlaard in Friesland.