Hoptillebrug, brug 1005 in de Foppingadreef bij Hoptille.Deze brug is genoemd naar Hoptille, een buurtschap van Hijlaard in Friesland.