Aat Breur-Hibmabrug, brug 615 in de Frans Bastiaansestraat bij de Krijn Breurstraat.Bovenstaande foto is gemaakt op 3 februari 2023.
Adriana Klazina Hibma (1913-2002) trouwde in 1940 met verzetsman Krijn Breur.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervalste ze als begenadigd tekenares persoonsbewijzen
en nam ze samen met haar man Krijn Joodse onderduikers in huis.
In november 1942 werd ze samen met haar man en twee onderduikers gearresteerd,
waarna haar man in februari 1943 gefusilleerd werd en zij als 'Nacht-und-Nebel'
gevangene in Ravensbrück terecht kwam.
Hier maakte ze indrukwekkende tekeningen, die momenteel in beheer zijn bij het Rijksmuseum.
In 1998 ontving ze de Yad Vashemprijs voor niet-joden, die in de oorlog
hulp hebben geboden aan joden.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze verzetsvrouw.
Brug 615 ligt pal naast de Krijn Breurstraat, waardoor dit echtpaar
zo op symbolische wijze weer met elkaar verbonden is.
De initiatiefnemers van deze brug zijn Cees Camel en Peter Korrel.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.