Brug 1808 in het Freule Wttewaalpad bij de Bok de Corverweg.