Brug 1126 tussen Geerdinkhof en het Strandvlietpad.