Brug 1125 tussen Geerdinkhof en het Strandvlietpad.