Brug 1129 in de Geerdinkhofweg bij de Bijlmerweide.