Ode-brug, brug 2358 in de Geldersekade over het Oosterdok.


ODE is een afkorting van Oosterdokseiland.
De naam verwijst tevens naar een literaire ode.
Het is bedoeld als een ode aan de Amsterdammers, die nu toegang hebben tot het vernieuwde Oosterdokseiland en
het is een ode aan de schrijvers naar wie de straten in deze nieuwe buurt genoemd zijn.
Op een plaquette aan weerszijden van de brug staat een korte ode van Simon Carmiggelt aan de stad Amsterdam met de tekst:
Amsterdam is een heerlijke stad om te verlaten en n te komen.
Deze brug kwam in de plaats van de Oosterdoksdam, die in 1832 werd aangelegd en toen het begin vormde van het Oosterdokseiland.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.