Brug 1811 in de Gerda Brautigamstraat bij C.P.M. Rommeplantsoen.