Gwijde van Henegouwenbrug, brug 805 in de Buitenveldertselaan over Gijsbrecht van Aemstelpark.
Bovenstaande foto's dateren uit 2010 en onderstaande foto's werden gemaakt op 6 augustus 2022.
Op 10 juni 2018 werd deze brug plechtig geopend door de initiatiefnemers Lia en Peter Korrel
in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris-penningmeester van het
Gwijde van Henegouwen Promotie Genootschap, dat op 14 april 2003 werd opgericht.

Gwijde van Henegouwen (1253-1317) was Bisschop van Utrecht en heeft in die hoedanigheid
in 1306 Amsterdam stedelijke rechten gegeven.
Als Bisschop van Utrecht stond hij boven Gijsbrecht van Aemstel en dat wordt gesymboliseerd
in deze brug over het Gijsbrecht van Aemstelpark.
Hieronder staan twee afbeeldingen van zijn gehavende grafzerk in de Utrechtse Domkerk.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.