Steigerbrug bij de Uitdammerdijk in de Ringdijk Blijkmeer.