Brug 1124 tussen Groenhoven en het Strandvlietpad.