Haarlemmertrekvaartschutsluis, sluis 106 in de Haarlemmervaart bij het gemaal.