Karnemelkgatsbrug, brug 551 ten zuiden van de Handoverhaal.


Deze brug ontleent haar naam aan het Karnemelksgat.
Dit water was een hoornvormig aanhangsel van het Nieuwe Meer.