23 steigerbruggen aan de even zijde van de Keizersgracht.