Brug 35P in de Nieuwe Hemweg naar de Hemwegcentrale.