Brug 652 in het Herman Bonpad bij het Ma Braunpad.