Isolatorwegmetrobrug, brug 1664 in de spoorbaan over de Isolatorweg.