Brug 2146 in het Jan van Zutphenplantsoen langs de Slotervaart.