Steigerbrug bij de Jan Bongastraat in de Albardagracht.