Corry Tendeloobrug, brug 713 in de Johan Huizingalaan bij de Louwesweg.

Op 15 april 2017 werd deze brug geopend door wijkwethouder Erik Bobeldijk en buurtjournalist Shirley Brandeis,
die veel affiniteit heeft met de vrouwenbeweging en haar geschiedenis.


Corry Tendeloo (1897-1956) is vooral bekend van haar succesvolle strijd voor de opheffing
van de wettelijke handelingsonbewaamheid van de vrouw. Volgens deze wet waren vrouwen,
zodra ze trouwden, ondergeschikt aan de man en mochten ze geen beroep meer uitoefenen.
Tendeloo was fel tegen deze wet en diende op 15 september 1955 een motie in tegen de wet
voor het ontslaggebod voor huwende ambtenaressen. Volgens haar mocht 'de overheid geen
bemoeienis hebben met het al dan niet buitenshuis werken van getrouwde vrouwen' en was
'dit een zaak die vrouwen, in overleg met hun echtgenoten, zelf moesten beslissen'. De motie
werd daarop door alle vrouwelijke Tweede Kamerleden ondersteund en uiteindelijk met een
krappe meerderheid van 46 tegen 44 stemmen aangenomen.
Ook werd op haar voorstel besloten kiesrecht te geven aan vrouwen in de Nederlandse
kolonie Suriname. De als zelfstandig advocate werkzame Corry Tendeloo was, voordat ze in
1945 kamerlid werd, gemeenteraadslid voor de Vrijzinnig Democratische Bond in de
Amsterdamse gemeenteraad.Hieronder staat een foto van Peter Korrel, de naamgever van deze brug.


Klik hier voor een wikipedia artikel over Corry Tendeloo.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.