Charlotte van Pallandtbrug, brug 668 in de Johan Jongkindstraat bij de spoorbaan.Charlotte van Pallandt (1898-1977) begon als kunstschilderes, maar ontwikkelde zich later
tot de belangrijkste vrouwelijke beeldhouwer van de Twintigste Eeuw.
In 1941 betrok ze een atelierwoning aan de Amsterdamse Zomerdijkstraat, waar ze kennis
maakte met haar favoriete model Truus Trompert, van wie ze haar 'Truusbeeldjes' maakte.
Met haar eerste solotentoonstelling bij de Amsterdamse kunsthandel Santee Landweer in 1948
vestigde ze haar naam als beeldhouwster. Tot haar bekendste werken behoren de beelden van
de Koninginnen Wilhelmina en Juliana. In 1973 werd ze op grond van haar artistieke
verdiensten bevorder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
In de directe omgeving van deze brug zijn de straten vernoemd naar beeldende kunstenaars.Hieronder staat een foto van Lia Korrel, de naamgeefster van deze brug.