Veertien bruggen aan de Kadoelenweg tussen de Stentorstraat en de Stoombootweg.