22 bruggen aan de Kadoelenweg tussen de Stoombootweg enhet Kadoelenpad.