Elgar Vosbrug, brug 2296 toegang tot het Park Frankendael vanaf de Kamerlingh Onnesweg.
Op 28 april 2018 werd deze brug geopend door zijn kleindochters Victoria en Phileine.
(Foto is uit Dwars door de buurt, no 200).Het woord werd gevoerd door Elgars partner Monigue en stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel.
Onderstaande foto is gemaakt door Arie van Tol.Elgar Vos (1948-2011) is de drijvende kracht geweest achter de omvorming van het groene
gebied tussen de Middenweg, Hugo de Vrieslaan, Nobelweg en Kamerlingh Onneslaan
tot Park Frankendael.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.