Kemangiemetrobrug in de spoorbaan over de Kemangiestraat.