Schellingwouder Kerkepadbrug, brug 377 in het Kerkepad van Schellingwoude over de Binnenbermsloot.

Genoemd naar het pad dat naar de kerk van Schellingwoude leidt.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.