Brug 1431 de toegangsbrug tot de flat Kikkenstein.