Brug 1432 de toegangsbrug tot de flat Kikkenstein.