Twee duikers in de schoolwerktuin M.A. de Roos aan het Overbrakerpad in West.