Brug 198 in het Kleine Gartmanplantsoen over de lijnbaansgracht.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.