Zeven bruggen naar een woonerf in Kortrijk in Nieuw-Sloten.