Lage Brug, brug 1997 in de Kwartiermeesterstraat over het Spoorwegbassin.

Deze brug tussen het Borneo-eiland en Sporenburg ontleent haar naam aan haar geringe hoogte in vergelijking met de Hoge Brug.
Zie ook Korte Brug en Hoge Brug.