Lage Brug, brug 1997 in de Kwartiermeesterstraat over het Spoorwegbassin.

Deze brug tussen het Borneo-eiland en Sporenburg ontleent haar naam aan haar geringe hoogte in vergelijking met de Hoge Brug.
Zie ook Korte Brug en Hoge Brug.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.