Brug in de Lijnbaansgracht naar de Stadsschouwburg.