Brug 94 in de Lijnbaansgracht over de Leidsegracht.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.