Twaalf steigerbruggen in de lijnbaansgracht tussen de Reguliersgracht en het Leidseplein.