Maria Snelmetrobrug, brug 1630 in de Geinlijn bij het Maria Snelplantsoen.Maria Dina Snel (1890-1941) was een Amsterdamse verzetstrijdster,
die betrokken was bij de verspreiding van Vrij Nederland.
Ze overleed in de gevangenis in Schevenoingen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.