Groentemarktbrug, brug 156 in de Marnixstraat over de Doorvaart P-Q.


Genoemd naar de groentemarkt die hier in de buurt tot 1934 gehouden werd.
In dat jaar werd de handel verplaatst naar de Centrale Markthallen.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.