Brug naar de recreatiesteiger van Miniport aan de Grote Speelvijver in het Amsterdamse Bos.