23 steigerbruggen aan de Nicolaas Witsenkade in de Singelgracht.