Brug in het Weerslootpad over een afwateringstocht.