J.H. Hisgenbrug, brug 933 in de Nieuwe Leeuwarderweg over het J.H. Hisgenpad.Bovenstaande foto's werden gemaakt in juni 2019, onderstaande foto dateert uit 2013.
Deze brug is genoemd naar het J.H. Hisgenpad, waaraan zij ligt.
Julius Heinrich Hisgen (1875-1957) was een pionier in de Nederlandse cricketsport.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.