Jacob Bordingbrug, brug 2461 in de Durgerdammergouw over de Ringsloot Damrak.
Op 25 mei 2018 werd deze brug geopend door stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum en de nazaten van Jacob Bording.Deze brug houdt samen met brug 109 de herinnering levend aan de 'Drie Durgerdammer Vissers'.
Deze brug is genoemd naar Jacob Bording, de zoon Klaas Klaaszoon Bording (1804-1849) .
Op 13 januari 1849 ging de 45-jarige Durgerdammer visser Klaas Klaaszoon Bording met zijn
19-jarige zoon Klaas en zijn 17-jarige zoon Jacob met een ijsslee de halfbevroren Zuiderzee
op om bot te vangen. Door de overvloedige vangst raakten ze zo enthousiast dat ze
niet op tijd huiswaarts keerden en op een losgeraakte ijsschots vast kwamen te zitten.
Op deze schots dreven ze veertien dagen rond, waarbij ze zich in leven hielden met rauwe bot en regenwater.
Op 27 januari werden ze gered door vissers uit Vollehove in Overijssel.
Zoon Klaas overleed kort na aankomst en vader Klaas twee weken daarna.
Zij werden begraven in Vollehoven en zoon Jacob keerde terug naar Durgerdam en bleef doorvissen.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.