Brug 2404 in de recreatieve NZ verbinding in de Tuinen van West.