Brug 2092 tussen de Nieuwe Gouw en de Zwarte Gouw bij de Nieuwe Gouwsloot.