Brug 2093 tussen de Nieuwe Gouw en de Zwarte Gouw bij de Nieuwe Gouwsloot.